Menu

Fotografiets historia

För att bli en bättre fotograf så är det bra att känna till fotografiets historia. På det sättet kan det bli lättare att utveckla sina egna kunskaper och hitta inspiration som du kanske inte hade hittat annars. Nedan kan du läsa en kort sammanfattning av fotografiets historia.

Det tidiga fotografiet

Det äldsta fotografiet som finns bevarat är från mitten på 1820-talet. Men, kameran som uppfinning och tanken att ta bilder med hjälp av teknik är äldre än så. Ett exempel på det är den så kallade ritkameran, en camera obscura i mindre format som hjälpte bildkonstnärer att förstå och studera perspektiv. De här tankarna och hjälpmedlen började utvecklas redan under slutet av 1500-talet.

En annan del av fotografiets utveckling är utvecklandet av exponeringstiden, bilden bevarad från mitten på 1820-talet sägs ha haft en exponeringstid på åtta timmar. Vilket är extremt långt ifrån de tekniker vi har tillgång till idag.

Modern tid

Idag används fotografiet både som dokumentationsform och konstform. Dessutom händer det ganska ofta att båda delarna sammanflätas, som konstfoto med dokumentariskt inslag.

Men, tekniken har som bekant utvecklats under lång tid och det har påverkat både fotografiet som konstform och som dokumentationsform. Dessutom finns det fortfarande de som använder sig av äldre tekniker när det kommer till att skapa konst med hjälp av fotografiska tekniker. Exempelvis de som använder äldre kameror för att skapa en viss estetik i sina bilder.

Lådkameran som kom i slutet på 1800-talet använde sig både av nya tekniker som möjliggjorde skarpare bilder samt möjlighet att framkalla fler bilder och använda sig av film som tillät att fotografen tog uppemot hundra bilder per rulle, vilket revolutionerade branschen i allra högsta grad. Det var också i samband med det som fotografiet fick ett tydligare dokumentationssyfte och först då som fler fick tillgång till kameror och möjlighet att fotografera.

I mitten på 50-talet lanserades systemkameran som vissa fotografer använder än idag.