Menu

Om fine art fotografering

Är du intresserad av fine art fotografering? Eller det som på svenska ofta kallas för konstfoto? Då är den här texten något för dig.

Fotografering som en typ av konst

Det var först under 1900-talet som fotografin började utvecklas till en konstform, eller åtminstone som betraktare började se på fotografier som en form av konst. Helt plötsligt öppnade sig en helt ny värld av möjligheter för fotografer att skapa konst. Både bilder av mer dokumentär form och bilder som togs utifrån en konstnärlig vision kom med tiden att klassas som konst.

Till en början försökte en del av fotograferna som hade som vision att skapa konst efterlikna målarkonstnärernas skapande process. Det skedde exempelvis genom att använda ett mjukt fokus för att skapa en särskild rörelse i bilden som får bilden att se drömsk ut. Precis som inom många andra konstarter skapades det snabbt motståndsgrupper till det här sättet att använda sig av fotografi på. Istället utvecklade de grupperna skarpa och dokumentära bilder som inte var inspirerade av exempelvis målerikonstnärernas processer.

Ämnet fotograf som konstform väcker fortfarande heta känslor och skapar debatter. Många bildkonstnärer menar fortfarande att fotografi inte kan ses som en form av konst eftersom processen med att ta en bild är mekanisk och inte en skapande process enligt dem. Samtidigt anser de allra flesta att fotografi som konst har blivit allt vanligare och på många sätt sprids den konstformen både snabbare och i större omfattning än andra former av bildkonst.

Konstfotografi kan både vara i färg eller i svartvit, det beror helt på vad fotografen haft i åtanke och vad som är syftet med bilden. Tidigare i fotografins historia var inte färgfotografier möjliga eftersom filmen inte kunde återge färger. Numer är det lika vanligt med konstfotografier i färg som i svartvitt. Idag används särskilda kameror och särskild film för den som vill ta bilder som är svartvita. Det går förstås också att bearbeta bilderna i olika redigeringsprogram för att åstadkomma en liknade effekt.